credit:sakid.com repost

จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะรู้สึกถึงความรักที่เต็มไปด้วยความสุข

แต่ก็แฝงไปด้วยความทุกข์ สุขเพราะได้รักใครคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจ

และได้คิดถึงเขาทุกลมหายใจ แต่ในความรักที่เต็มไปด้วยที่สุดนั้น

ก็มักจะทำให้เราเจ็บปวด คุณเคยร้องไห้เพราะรักใครสุดหัวใจ

และเคยต้องร้องไห้เพราะคิดถึงใครคนหนึ่ง อย่างที่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้น

จะคิดถึงเราบ้างหรือเปล่า เราไม่สามารถหาคำตอบได้

แต่ความรัก มันจะมีคำตอบอยู่ในตัวของมัน

หากเรารักอย่างมีสติ ลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองบ้าง

ค้นหาใจของตัวเองบ้าง อย่าให้ไปอยู่ที่ใครคนนึงจนหมดทั้งหัวใจ

จงเก็บไว้สำหรับตัวเองสัก 1 ห้อง เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้า

ที่เราไม่รู้ว่ามันจะต้องเตรียมพื้นที่ ไว้สำหรับ 3 ห้องที่เหลือต้องกับคืนมาอย่างบอบช้ำ

เก็บความคิดถึงไว้คิดถึงตัวเองบ้าง หากเรามัวคิดถึงว่า

เขาทำอะไรอยู่ กินอะไรหรือยัง วันนี้เขาจะไปไหน

ลองเปลี่ยนมาคิดถึงว่า วันนี้เราจะทำอะไร จะกินอะไรดี และวันนี้เราจะไปไหน

เพื่อลดความเจ็บปวดของความคิดถึง